Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 20-06-2011
Versió: 7.0g
Descripció:
  • MM32: S'ha corregit dos errors en les funcionalitats de simbolització avançada. Per una banda en l'escriptura de taules de simbolització amb descriptors, algun cas de descriptor molt ajustat a la mida del camp podia generar una taula incorrecta, i en la seva posterior relectura desorientar la corresponent simbolització. Per altra banda, en la simbolització vectorial indexada des d'un camp categòric, la modificació no desada d'un color en la taula de simbolització activa podia provocar inestabilitat al programa.
  • Navegador de Mapes del MiraMon: S'ha implementat un nou botó que permet afegir capes d'altres servidors al navegador a partir de la URL del servidor o d'una col·lecció de servidors predefinida. Se sol·liciten les capacitats del servei especificat, es llegeixen i es mostra una finestra on l'usuari pot escollir les capes a afegir.
  • Navegador de Mapes del MiraMon: S'ha implementat un conjunt de funcionalitats que s'activen en clicar sobre el nom de la capa a la llegenda i que permeten afegir, esborrar o canviar l'ordre de la capa en el navegador.
  • Navegador de Mapes del MiraMon: S'ha afegit una nova funcionalitat a les finestres incrustades del navegador que permet moure-les de lloc.
  • Navegador de Mapes del MiraMon: S'ha implementat una nova bandera (flag) que permet lligar les descàrregues MMZ amb les capes visibles, de manera que es descarreguen aquelles capes que són visibles i l'usuari no ha de triar visibilitat i descàrrega per separat.
  • Navegador de Mapes del MiraMon: S'ha fet possible que les consultes típiques del navegador puguin ser incrustades en el portal o es mostrin en una finestra a part que s'activa a partir d'un botó de la barra.