Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 14-06-2011
Versió: 7.0g
Descripció:
  • SHPTop: S'ha corregit un error en la generació de les metadades de fitxers de punts provinents d'un fitxer SHP.