Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 14-06-2011
Versió: 7.0g
Descripció:
  • MM32: S'ha corregit un petit error en la recàrrega de les col·leccions preferides que provocava que es quedessin fitxers oberts i si aquesta operació es feia repetidament provocava que el programa finalitzes de manera incorrecta.