Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 13-06-2011
Versió: 7.0g
Descripció:
  • MM32: S'afegeix, al segon botó de la barra de botons, la funcionalitat d'obrir composicions ràster RGB en prémer la tecla "Alt" conjuntament al polsat del botó. També s'indica aquesta nova funcionalitat en el globus que apareix en situar el ratolí sobre el botó. Aquesta drecera serà especialment útil als usuaris de teledetecció que molt sovint obren composicions RGB.
  • MM32: S'ha fet que els fitxers JPEG puguin presentar zones transparents en píxels que contenen algun NODATA (o forçant a fer-ho només quan siguin NODATA les 3 components RGB) i que aquesta propietat s'escrigui i es llegeixi també als MMM. Amb aquesta millora també les especificacions de transparència en cas de color blanc, negre, etc passen ser escrites/llegides als MMM. Cal tenir present, però, que per les especials característiques de la compressió amb pèrdua, una zona NODATA en un RGB compost de 3 fitxers IMG pot presentar, quan es converteix a JPEG, una petita franja de transició cromàtica que faci que alguns píxels NODATA presentin valors "similars" però no idèntics (per exemple si eren 255 ara siguin 253) i, per tant, la transparència no s'apliqui de forma totalment perfecta a la zona que era NODATA en el fitxer sense compressió amb pèrdua original.
  • MM32: En el cas de les composicions RGB i dels JPEG de color, es mostra, en la caixa d'ordre i propietat de les capes, el títol general del REL i no el de la banda R.