Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 07-06-2011
Versió: 7.0g
Descripció:
  • MiraMon: Es dóna suport a noms de tesaurus amb accents o en directoris amb accents en la lectura de l'antic format REL1 a diverses aplicacions en què no se suportava.