Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 06-06-2011
Versió: 7.0g
Descripció:
  • MM32 i Adm_mmn: Se soluciona un petit error en la lectura de la informació de contacte de les capacitats d'un servei WMS que provocava un molest missatge d'error en alguns casos concrets.