Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 30-05-2011
Versió: 7.0g
Descripció:
  • ANSIOEM: S'ha fet una repassada i actualització general de l'aplicació, incloent missatges i ajudes. Totes les modificacions han estat textuals.