Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 26-05-2011
Versió: 7.0g
Descripció:
  • WCiclar: S'ha solucionat un problema en la línia de comanda generada per aquesta finestra: En el cas d'escollir l'opció "Tots els camps no geomètrico-topològics", segons les accions anteriors fetes per l'usuari en la mateixa finestra, apareixia una línia de comanda equivalent a escollir per un CAMP geomètrico-topològic.