Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 24-05-2011
Versió: 7.0g
Descripció:
  • GeMM: S'ha corregit un error que provocava que no es desés correctament la informació multiidiomàtica de la pestanya de distribució de dades quan les metadades que s'estava editant només tenien un idioma definit.
  • GeMM: S'ha corregit un error en l'escriptura de les paraules clau de les metadades, que provocava que algunes noves paraules clau no s'escrivissin.
  • Retalla i Mosaic: S'ha corregit un error que provocava que no es retallessin correctament les capes en la situació concreta que la màscara de retall era de tipus polígon, no s'establia cap selecció sobre la base de dades i el polígon zero no tenia l'envolupant calculada.
  • IsoMM: S'ha solucionat un error que es produïa quan en l'adreça del resultat hi havia una carpeta amb nom amb accents o caràcters especials (ñ, ç, etc).