Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 23-05-2011
Versió: 7.0g
Descripció:
  • CanviRes: S'ha implementat l'opció de contracció per màxim dels valors implicats en cada veïnatge. Per tant, la llista de possibilitats de contracció és: cel·la central, mitjana, moda, mediana i màxim.