Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 28-04-2011
Versió: 7.0g
Descripció:
  • MM32: Es corregeix un cas en què eliminar un vèrtex comportava deixar de visualitzar l'objecte (tot i que desfer permetia restaurar la situació correcta).
  • BufDist: S'ha fet millores per a solucionar alguns casos concrets que produïen error.