Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 14-04-2011
Versió: 7.0g
Descripció:
  • GeMM: S'ha resolt un problema que es produïa en determinar el nom del REL d'una capa, degut al fet que no es tenia en compte que la funció FindFirstFile() del Windows busca fitxers i subdirectoris que compleixin el patró de cerca tant pel nom llarg com pel curt.