Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 11-04-2011
Versió: 7.0g
Descripció:
  • MM32: Se soluciona el fet que la variable F3Continu del MiraMon.par no es carregava en memòria i s'aplicava sempre, doncs, el valor per defecte.