Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 07-04-2011
Versió: 7.0g
Descripció:
  • GeMM: S'ha modificat la caixa que mostra la data del contingut d'una base per tal de mostrar (en recursos de només lectura) la data hora mitjana calculada a partir de la data hora inicial i final en un interval. Això és útil per exemple en correccions radiomètriques d'imatges de teledetecció ja que es proporciona directament l'instant mitjà de la imatge captada.