Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 06-04-2011
Versió: 7.0g
Descripció:
  • MM32: S'ha resolt un problema en el seguiment GPS que consistia en la generació de fitxers temporals a cada lectura GPS que no s'esborraven mai.