Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 28-03-2011
Versió: 7.0g
Descripció:
  • MM32: Es corregeix un error en la validació dels atributs entrats per a digitalitzar en fitxers VEC.