Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 24-03-2011
Versió: 7.0g
Descripció:
  • CorrGeom: S'ha implementat, en la correcció polinòmica d'un ràster multibanda sense MDE, la possibilitat d'especificar un costat de cel·la específic per una determinada banda (/COSTAT_EXCEPCIO_canal=), diferent al majoritari per la resta de bandes. Un exemple amb imatges Landsat7-ETM+, seria si desitgem corregir a 15 m el canal pancromàtic, quan les bandes multispectrals es corregeixen a 20 m. En el cas de correccions amb MDE aquest cas ja se suportava.