Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 21-03-2011
Versió: 7.0g
Descripció:
  • RegMult i RegLog: La nova versió es més tolerant al fet que en extraure els valors dels ràsters que proporcionen variables independents tots ells puguin ser iguals (variable constant en tota la mostra de punts). En versions anteriors, ambdós mòduls detectaven correctament el problema, informaven i s'aturaven, obligant l'usuari a eliminar manualment la variable independent abans d'una nova execució. En la nova versió, ambdós mòduls ignoren la variable independent que no té variància, i continuen el procés amb la resta de variables.