Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 18-03-2011
Versió: 7.0g
Descripció:
  • Etiqueta: Es permet generar automàticament etiquetes de fitxers de polígons del tipus "grups de polígons" i "no estructurats". Es genera una etiqueta per a cada poligonet del polipolígon.
  • SHPTop, SDEMM i MM32: Se soluciona un error en la importació amb topologia al MiraMon d'un fitxer SHP de grups de polígons. Fins ara no es mantenia els grups de polígons i es generava diversos polígons simples.
  • CorrGeo: S'ha traduït uns missatges de la finestra a l'anglès.
  • BufDist: Se soluciona diversos problemes a l'hora de generar buffers molt grans o amb vèrtexs molt junts.