Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 10-03-2011
Versió: 7.0g
Descripció:
  • GeMM: Es corregeix un problema de gestió de memòria que sorgia en fer les exportacions de metadades i que provocava que el programa caigués.
  • GeMM: Es corregeix un petit error en les plantilles d'exportació de metadades en XML ISO 19139 perfil IDEC, on la informació de manteniment estava mal definida.
  • MM32: Es corregeix un error en el dibuixat de línies i polígons que provocava que no s'eliminessin correctament els vèrtexs duplicats. Això provoca posteriorment problemes en altres funcionalitats del programa que suposen que no hi ha vèrtexs repetits, com ara l'etiquetatge de polígons.