Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 02-03-2011
Versió: 7.0g
Descripció:
  • ConvRel: S'ha afegit l'opció d'emancipar una sola banda d'un fitxer REL.