Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 01-03-2011
Versió: 7.0g
Descripció:
  • Servidor de Mapes del MiraMon: S'ha implementat un servei de processament de dades (Combinació analítica de capes) basat en l'estàndard WPS de l'OGC. Aquest servei processa capes tant en els formats del MiraMon (dins d'un MMZ) com en format GML.