Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 26-02-2011
Versió: 7.0g
Descripció:
  • GeMM: S'ha fet possible documentar a les metadades (botó d'aspectes tècnics de la plataforma i el sensor) d'imatges de teledetecció aèria o espacial el sistema de referència en què es dóna la posició del sensor (i, per tant, també els eixos respecte als quals s'indica l'actitud: nord de la projecció en el cas de projeccions cartogràfiques, etc).
  • MM32: S'evita un error que apareixia en reduir el nombre de símbols des de la caixa avançades de simbolització de ràsters categòrics. Aquest error s'havia introduït les darreres setmanes.