Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 26-02-2011
Versió: 7.0g
Descripció:
  • MM32: S'afegeix la possibilitat d'agrupar polígons explícits durant la seva digitalització així com desagrupar polipolígons compostos per més d'un poligonet. Cal usar CONTROL+G (apareix l'eina de selecció d'objectes que permet escollir els polígons a agrupar) i CONTROL+D (i marcar el polipolígon a desagrupar), respectivament. També s'afegeix la possibilitat d'intercanviar l'ordre "vertical" dels polígons: Cal usar CONTROL+R (de reordenar) i escollir el polígon a reordenar i, seguidament, cal escollir la nova posició entre les que es mostren com a disponibles."