Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 21-02-2011
Versió: 7.0e
Descripció:
  • MM32: S'evita que en algunes situacions de clics molt repetits durant la digitalització de capes VEC molt complexes el programa interpreti que es desitja entrar en mode de desplaçament lateral (pan) malgrat que ActivaArrossegamentDinamicDurantDigitalitzacio estigués establert a FALSE des del MiraMon.par o des de la caixa d'opcions de la digitalització de vectors.