Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 16-02-2011
Versió: 7.0e
Descripció:
  • CanviPrj i CalcGeo: S'ha implementat la transformació de semblaça 2D (identificada pels codis 100800400 i 800100400) de l'Institut Cartogràfic de Catalunya per la transformació entre els dàtums ED50 y ETRS89 per coordenades projectades en UTM-31N sobre l'àmbit de Catalunya. Aquesta nova transformació és més precisa i substitueix la que estava implementada fins a la versió 7.0e del MiraMon, que essencialment tractava com a equivalents ETRS89 i WGS84. Aquesta assimilació és prou correcta per catografies de menor detall que 1:5000, però l'actual la supera en exactitud fins a cartografies 1:1000 o, en determinades zones, encara major detall. Tant Canviprj com CalcGeo utilitzen aquesta transformació millorada quan detecten que es vol transformar d'UTM-31N-UB/ICC a UTM-31N-ETRS89 o viceversa. Podeu trobar més detalls al document tècnic Helmert_2D_a_MiraMon_vX.