Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 16-02-2011
Versió: 7.0f
Descripció:
  • GMLMM i MM32: Se suporta la lectura del format GML2. S'ha fet compatible la transformació de separadors de camps de MM a GML i viceversa. S'ha fet una funció per establir l'ordre de la latitud i la longitud en la lectura del fitxer GML.