Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 15-02-2011
Versió: 7.0f
Descripció:
  • MM32: S'evita la generació d'un missatge que, en capes PNT amb registre múltiple simbolitzades amb símbols indexats per un camp de la base de dades, incorrectament informava "Hi ha registres del camp que indexa el nom del símbol ("nom_camp") que contenen enllaços invàlids amb el camp "NOM_SIMBOL" de la taula de símbols".
  • MM32: S'evita un error que es produïa quan s'iniciava una sessió de digitalització d'una capa nova després que havia fallat l'obertura d'una altra capa vectorial (perquè en realitat no era accessible).
  • CorrGeom: S'ha implementat, en la correcció polinòmica d'un ràster multibanda, la possibilitat d'especificar un mètode d'interpolació específic per una determinada banda (/INTERPOL__EXCEPCIO_canal=), diferent al majoritari per la resta de bandes. Un exemple amb imatges Landsat7-ETM+, seria si desitgem remostrejar amb interpolació bicúbica el canal pancromàtic i amb el veí més proper les bandes multispectrals.