Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 07-02-2011
Versió: 7.0f
Descripció:
  • MM32: S'ha fet aparèixer una caixa de diàleg que pregunta, en digitalitzar un polígon dintre un altre en fitxers POL de polígons explícits, si es vol que sigui un forat o un polígon sobreposat. Aquesta caixa havia estat dissenyada anteriorment però per descuit no havia estat distribuïda.
  • MM32: S'ha fet aparèixer una caixa de diàleg que pregunta, en obrir certs fitxers TIFF multibanda, quina és la banda que es vol obrir. Aquesta caixa havia estat dissenyada anteriorment però per descuit no havia estat distribuïda.
  • WRegMult: Es corregeix un problema d'incoherència entre les opcions de multiregistre que generava la interfície WRegMult.exe i les que esperava el mòdul per línia de comanda RegMult.exe. En la versió antiga i errònia WRegMult generava: 1: negligir el punt 2: triar el primer 3: mitjana 4: sumatori, mentre que RegMult esperava: 0: negligir el punt 1: triar el primer 2: mitjana 3: sumatori. Naturalment aquest problema només es produïa executant l'aplicació des de la caixa de diàleg i si hi havia registre múltiple a la base. Cal notar que els valors de l'executable RegMult són (i eren) coincidents amb els valors del mateix criteri del mòdul InterPNT.