Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 10-02-2011
Versió: 7.0f
Descripció:
  • RegLog: S'ha fet més resistent la lectura de valors de la base de dades presència/absència de la variable dependent: Si el camp presència té valors positius passen a 1, mentre que si són negatius passen a 0. Si es troba valors en blanc, s'elimina el punt de la mostra.