Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 31-01-2011
Versió: 7.0f
Descripció:
  • MiraMon: Es millora la determinació de costats de cel·la iguals aplicant toleràncies ajustades al sistema de referència de la capa.