Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 29-01-2011
Versió: 7.0f
Descripció:
  • MM32: S'evita un problema que apareixia en determinades situacions de peticions WMS, normalment en sistemes de referència longitud-latitud, i quan aquestes superaven el nombre màxim de files i columnes que es pot sol·licitar a un cert servidor; el problema consistia en que en la imatge resultant apareixien faixes blanques d'un píxel degut al fet que es produïa un desplaçament de l'origen de la imatge en mosaicar el diferents trossos d'una petició.
  • Servidor de mapes del MiraMon i MM32: Es corregeix un problema que apareixia quan es feia una petició a un dels servidors MiraMon en un costat de píxel molt i molt més petit que qualsevol dels preexistents en el servidor. En aquest casos es feia una interpolació incorrecta i es retornava una imatge amb bandes verticals blanques en compte d'una imatge de un únic color.