Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 28-01-2011
Versió: 7.0e
Descripció:
  • MMZ i MM32: Es dóna suport a la compressió de fitxers REL alternatius i a la seva obertura des del MiraMon i el Lector de Mapes.