Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 26-01-2011
Versió: 7.0e
Descripció:
  • MM32: S'evita que en certes situacions de canvi de simbolització de línies combinades a línies simples però amb color simbolitzat per camp de la base de dades el programa quedi inestable.
  • MM32: S'evita un error que es produïa en digitalitzar fitxers VEC de polígons preexistents i que s'havia introduït en les darreres setmanes en el marc de la programació de la digitalització de fitxers POL de polígons explícits.
  • MM32: S'eviten alguns dibuixats de línies no perfectament fines en acabar els objectes digitalitzats de tipus línia i polígon.