Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 25-01-2011
Versió: 7.0e
Descripció:
  • MM32: Es poden digitalitzar polígons en fitxers POL de polígons explícits. La digitalització funciona igual que en els fitxers VEC de polígons però en ser fitxers estructurats cada objecte pot estar associat a una base de dades i, per tant, tenir tants atributs com es vulgui del tipus que es vulgui. Atenció que no es tracta de digitalització de fitxers POL estructurats topològicament (aquests, de moment, s'han de generar amb les eines d'estructuració topològica o important-los d'altres formats) i, conseqüentment, es poden amuntegar polígons si convé. A més, se suporten forats a dintre dels polígons (cosa no admesa en el format VEC): per tal de fer un forat simplement digitalitzeu el forat dintre del polígon "mare" i el MiraMon us preguntarà si voleu sobreposar un nou polígon o bé definir un forat; aquesta pregunta es pot fer permanent des de la sessió o definir la resposta a través de la clau DefineixForatCreaPoligonOPregunta= de la secció [MiraMon] del MiraMon.par; en cas de voler canviar el comportament per defecte durant la sessió podeu acudir a "Edició | Opcions de la digitalització de vectors" o bé al botó corresponent de la barra d'eines de digitalització. Els polígons explícits creats es poden editar com un VEC: canviar els atributs, moure un vèrtex, afegir-lo, esborrar l'objecte, etc. Si es vol esborrar un forat d'un d'aquests polígons simplement escolliu una de les opcions normals d'esborrar (per exemple amb la tecla "Supr") i seleccioneu-lo; el MiraMon l'il·luminarà amb una trama diagonal de color vermell i us demanarà confirmació o si voleu continuar buscant.