Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 21-01-2011
Versió: 7.0e
Descripció:
  • S'evita un missatge poc específic en l'obertura de fitxers TIFF de compressió no suportada.
  • ODBC: Es detecta que els drivers ODBC de MS Access sota Windows Vista, 7 i 2008 tenen problemes en algunes consultes degut al tipus de cursor (un dels elements utilitzats per a establir la connexió amb la base de dades) que usen. En canvi, els drivers ODBC genèrics no els tenen, i s'ha solucionat el problema usant els cursors genèrics sota aquestes versions de Windows i MS Access.
  • MM32 i GeMM: Es corregeix un problema que es donava en el cas de tenir un REL alternatiu amb una base de dades amb enllaços ODBC heretada del REL propi, cas en què no s'establia correctament els connectors ODBC i això feia que no es poguessin consultar aquestes bases.
  • MM32: S'evita que, en la visualització de punts vectorials, si s'havia simbolitzat amb diferents tipus de símbols (per camp) i després es canviava a utilitzar tant símbol constant com grandària constant, a la llegenda es continués mostrant més d'un símbol.