Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 20-01-2011
Versió: 7.0e
Descripció:
  • AtriTop: Se soluciona un error d'accés al fitxer de text que informa de determinades incidències (/F_REP en la sintaxi) quan aquest fitxer es desava en una adreça amb caràcters especials (vocals accentuades, ç, ñ,...). Aquest error afectava l'etiquetatge de polígons dins la cadena de processos de CreaTop si algun directori contenia aquests caràcters.