Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 17-01-2011
Versió: 7.0e
Descripció:
  • MM32: Se soluciona el fet que quan no hi havia definides col·leccions preferides la reentrada a la caixa corresponent provocava un error.
  • MM32: S'incorpora l'opció de "Configurar" les col·leccions preferides des de la pròpia finestra; aquesta nova funcionalitat permet afegir, modificar i eliminar directoris on se situen les col·leccions preferides i, si es desitja, també permet desar aquesta configuració al MiraMon.par (CollecDir,...) [la versió anterior tenia el botó per error però no era plenament operatiu].
  • MM32: Se soluciona un petit error en la finestra de tancar (capes, mapes, etc), que es produïa quan es tenia sèries obertes i altres capes que no tenien sèries.