Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 16-01-2011
Versió: 7.0e
Descripció:
  • MM32: S'ha fet que en la visualització de punts vectorials, si en la caixa de simbologia (icones) se simbolitza utilitzant el mateix camp (típicament un camp numèric d'enters petits 1,2,3...) per a indicar tant diferents grandàries relatives dels símbols com diferents símbols (indicats a la taula de simbolització dels símbols a través del corresponent camp CLAU_SIMBOL (o NOM_SIMBOL)), a la llegenda es col·lapsin els dos criteris i es vegin els diferents símbols en gradació de grandàries. El comportament anterior era mostrar dues instàncies a la llegenda, una pels diferents símbols i l'altra per a diferents grandàries (que utilitzava el primer dels símbols).