Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 13-01-2011
Versió: 7.0d
Descripció:
  • GeMM (i MM32): Quan s'està editant les metadades d'un REL alternatiu i es prem el botó d'obrir amb el MiraMon, s'envia correctament el REL alternatiu a l'MM32 (no la capa gràfica pròpia) i, a més, l'MM32 no pregunta (com sí que fa si s'obre des del seu menú) si es vol obrir les metadades del REL o la capa gràfica, sinó que executa directament la segona opció.
  • DirectMM: Es recompila una versió actualitzada.
  • Pendent: S'ha solucionat una incoherència que podia haver entre el Nom i la Descripció de les capes generades: ara aquests noms en el fitxer de metadades de sortida tenen una major concordança amb l'anàlisi efectuada.