Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 12-01-2011
Versió: 7.0d
Descripció:
  • RASTop: S'ha solucionat el fet que algunes zones NODATA del ràster no quedaven com a part del polígon 0, concretament les envoltades per zones amb valor.