Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 10-01-2011
Versió: 7.0d
Descripció:
  • GPXMM: Se soluciona un problema en la interfície del mòdul (WGPXMM) concretament en la lectura del paràmetres de la darrera execució (desats en elfitxer gpxmm.par del directori de treball).