Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 05-01-2011
Versió: 7.0d
Descripció:
  • GeMM: S'ha fet que es pugui importar metadades XML segons ISO19139.
  • GeMM: Se soluciona o millora diversos aspectes relatius a les metadades en formats ràsters amb pèrdua i en les exportacions de metadades.
  • MM32: S'ha fet que en les consultes per localització sobre ràsters vinculats a arbres de relacions complexos (més d'un nivell de niament, diverses taules, etc) es mostri la informació de manera totalment simètrica a com es fa en el cas de les entitats vectorials.