Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 04-01-2011
Versió: 7.0d
Descripció:
  • MM32: S'incorpora la possibilitat de tenir més d'un directori de col·leccions preferides gràcies a suportar entrades CollecDir1=, CollecDir2=, etc. L'anterior clau CollecDir= continua suportant-se. Aquesta nova filosofia ampliada és compatible amb les configuracions corporatives del MiraMon.par, de forma que una organització pot definir que tots els usuaris vegin certes col·leccions, que els usuaris d'un grup vegin, a més, altres col·leccions, i fins i tot que usuaris individuals tinguin accés a més col·leccions.