Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 25-11-2010
Versió: 7.0c
Descripció:
  • MM32: Es reactiva el procediment que evita la repetició de "mosques" en la impressió de recursos WMS, que s'havia desactivat involuntàriament en les darreres setmanes.