Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 22-11-2010
Versió: 7.0c
Descripció:
  • MM32: S'amplia de 19 a 100 caràcters l'amplada màxima de camp CLAUSIMBOL (o NOM_SIMBOL en nomenclatura antiga) de les taules de simbolització de simbologia de punts i, a més, s'afegeix un avís si una taula depassa aquest límit. Si necessiteu ampliar aquest límit, escriviu a suport@miramon.uab.cat .