Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 17-11-2010
Versió: 7.0c
Descripció:
  • MM32: S'evita l'aparició d'un missatge "No hi ha cap vista prèvia" que apareixia si el MiraMon.par estava configurat per a mantenir la mateixa vista anterior en obrir una nova capa o mapa (paràmetre MantenirVistaActualEnObrirNovaCapa=1) i s'obrien successivament capes o mapes d'àmbit idèntic.