Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 17-11-2010
Versió: 7.0c
Descripció:
  • MM32: S'evita que el redimensionat automàtic per a la impressió d'una certa composició en canviar d'impressora o de grandària de paper pugui arribar a desestabilitzar el programa en impressores amb noms interns molt llargs.