Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 17-11-2010
Versió: 7.0c
Descripció:
  • MM32: Se suporten impressores que tenen noms interns molt llargs (com ara \\servidor\PRTSCP202 - Canon iR-ADV C5030/5035 PCL5c,winspool..." i que feien que en certes circumstàncies s'obtinguessin unes característiques incorrectes per a elles.