Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 16-11-2010
Versió: 7.0c
Descripció:
  • MM32: Es corregeix les dificultats que hi havia en la lectura d'alguns TIFF de 4 o més bandes quan eren oberts de forma directa en el MiraMon.